Orthopedagoog/GZ-psycholoog

Helma Winkler, adviesbureau Winkler

PPA Winkler

Helma Winkler
Nassaulaan 23
2628 GH Delft
015-2141062
06-55120263
helma@kindinpraktijk.nl
www.adviesbureauwinkler.nl

Helma Winkler is GZ-psycholoog en orthopedagoog. Zij werkt in haar praktijk met kinderen en jongeren die te maken hebben met lichte tot matig ernstige psychische of psychosociale klachten. Te denken valt aan slaapproblemen, sociaal-emotionele problemen, depressieve klachten, gedragsproblemen, angsten, psychosomatische klachten, vermoeidheidsklachten, overspanning, identiteitsproblemen, eetproblemen, zindelijkheidsproblemen, school-of studieproblemen en aanpassings- en verwerkingsproblemen. Helma begeleidt ook ouders bij relatie- en/of gezinsproblemen of opvoedingsproblemen.

Achter de aangemelde problematiek kan een veelheid aan oorzaken schuil gaan. Als eerste vindt er een intakegesprek plaats met ouders. Soms is het kind of de jongere erbij. In geval van jongeren, vindt het gesprek vooral met de jongere plaats en maar kort (of in het geheel niet) met de ouders erbij.

Na intake kan diagnostisch onderzoek volgen als dat nodig is. Het kan gaan om intelligentie-onderzoek (vaststelling van bijvoorbeeld hoogbegaafdheid of zwakbegaafdheid), onderzoek naar ontwikkelingsproblematiek (AD(H)D en stoornissen in het autistisch spectrum), onderzoek naar sociaal-emotioneel welbevinden en persoonlijkheid.

Als de oorzaak van de problemen duidelijk is, starten de hulpverleningsgesprekken. Die kunnen individueel zijn, of meer gericht op het gezin. Ook kan Helma contact met school opnemen voor overleg. Kenmerkend voor haar hulpverlening is dat het een ‘samen op weg zijn’ is. Het verhaal van de ouders en kind/jongere is uitgangspunt en de bevindingen van Helma worden steeds getoetst aan de ervaringen van de ouder/jongere. In overleg wordt bekeken wat de beste hulpverlenings-aanpak is, zodat de zorg optimaal en passend is. Maar bovenal is het van belang dat degene die hulp ontvangt zich gehoord voelt. Helma maakt onder andere gebruik van EMDR, speltherapie, symbooldrama en cognitieve therapie.

Helma Winkler (1956) is orthopedagoog en GZ-psycholoog. Ze werkt al vele jaren in de eerste lijn in samenwerking met andere hulpverleners, waaronder huisartsen, kinderartsen en JGZ/CJG. Daarvóór werkte ze bij een onderwijsbegeleidingsdienst en op scholen voor speciaal onderwijs als orthopedagoog. Prive heeft ze te maken met kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen.

Overzicht Hulpverleners

Postadres

Delftsestraatweg 280A
2645 AE Delfgauw

Contact

info@kindinpraktijk.nl
015 202 4606

jeugdhulp

Pin It on Pinterest

Share This